De 4 onderdelen van een funderingsherstel

Onderzoek

De fundering van uw pand is de basis. Als de fundering niet goed

Sloopwerk

Zodra er is komen vast te liggen wat het probleem is, gaan we

Heiwerk

Mbt de kleine ruimtes in welke wij moeten werken, wordt er in de

Betonwerk

Zodra de nieuwe fundering op zijn plaats zit, kunnen we het gewapende beton


Funderingsherstel Amsterdam

Korte Prinsengracht 48
1013 GT Amsterdam

T: 020-2044586
W: http://www.funderingsherstelamsterdam.com
E: info@funderingsherstelamsterdam.com

Funderingsherstel Amsterdam is onderdeel van de grootste aannemer van Amsterdam. Funderingsherstel Amsterdam is een professioneel Nederlands bouwbedrijf, dat gespecialiseerd is in alle mogelijke funderingsherstel werkzaamheden in Amsterdam.

Funderingen en funderingsherstel in Amsterdam is een gespeciaseerd vak. Er zijn maar een klein handje vol van bedrijven die weten wat ze doen en die u geen rotzooi verkopen of u opzadelen met onnodig hoge kosten. Onze funderingsherstelwerkzaamheden vinden allemaal plaats in Amsterdam. In het centrum van Amsterdam zijn de meeste panden gefundeerd is op houten palen en dat defundering voldoet vaak niet meer en kan het pand noet meer dragen. Veel voorkomende oorzaken voor een funderingsprobleem watherstel vereist, zijn; bacteriën, schimmels, verkeersbelasting, bodemdaling, bouwwerkzaamheden in de nabijheid en grondewaterdaling. Vaak is er bij een funderingsprobleem sprake van een combinatie zijn van de verschillende oorzaken die elkaar onderling versterken. Een funderingspaal kan bijvoorbeeld zijn aangetast door droogstand of bacteriën en trillingen van buitenaf, hebben dan een veel negatievere invloed op de sitautie als normaal het geval zou zijn.

Als u denkt dat u een funderingsprobleem hebt en uw fundering hersteld dient te worden, dan is het zaak om iemand er bij te halen. Wij komen graag vrijblijvend kijken en zullen eerst er achter proberen te komen welk type fundering van toepassing is. Er bestaan verschillende type funderingen en de meest voorkomende fundering (en zeker die problemen veroorzaakt) is de houtenpaal fundering. De makkelijkste en goedkoopste eerste stap is een archiefonderzoek bij de gemeente.

Samen met u gaan we een onderzoek inrichten om alle feiten op een rijtje te krijgen. aan dit onderzoek zijn wat kosten verbonden, maar mocht u niet tevreden zijn over ons of onze werkwijze dan bent u totaal vrij om na het ontvangen van ons onderzoek en onze offerte voor het funderingsherstel, in zee te gaan met een andere funderingsherstel specialist. U mag ons advies meenemen en bij een andere overleggen. Wij geven u volledige inzage in alles en werken op een persoonlijke benadering. Foto’s en referenties kunt u altijd bij ons opvragen.

Verder zijn wij ook actief op het gebied van sloten maken. Dit staat geheel los van ons funderingsbedrijf, maar mocht u toevallig nog op zoek zijn naar een goede slotenmaker dan houden wij ons aanbevolen, bereiken kunt u ons via de volgende website: www.slotenmaker-rotterdam.net.

Hoe kunt u zien of u mogelijk een probleem met uw fundering heeft?

De eerste signalen van een probleem met uw fundering zijn bijvoorbeeld scheuren in uw muren, klemmende deuren of een vloer die verzakt. Indien u een van de eerder genoemde problemen constateert, aarzel dan niet en bel ons. Een funderingsherstel is nooit een goedkope ingrijp, maar hoe eerder u actie onderneemt, hoe beter en goedkoper het is. De besparingen zitten hem dan niet in het funderingsherstel, maar in alle andere herstelwerkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden zoals het herstellen van de scheuren, opnieuw zetten van klemmende deuren enz.

Wat is een funderingsherstel?

Een funderingsherstel is hoofdzakelijk het heien of drukken van nieuwe palen onder een pand in segmenten van circa 1,5 à 2 meter. De nieuwe palen worden op korte afstand van de dragende muren geslagen. Daarna wordt een gewapende, betonnen vloer gestort, die aan de palen en de draagmuren wordt verankerd. Een nieuwe fundering is eigenlijk een betonnen plak die de heipalen met de muur verbindt. Door de vloer aan de palen en de draagmuren te verankering, brengt de betonnen vloer het gewicht van het pand over op de nieuwe palen.

Komt het voor dat een fundering in het verleden verzakt, maar naar verloop van tijd niet meer verzakt?

Als er bij de gemeente geen gegevens beschikbaar zijn mbt uitgevoerde funderingsherstel, dan zal er hoogstwaarschijnlijk in het verleden geen funderingsherstel zijn uitgevoerd. Het komt enkel heel sporadisch voor een Amsterdams pand in het verleden verzakte door een slechte fundering en daar zonder herstel een einde aan komt. Mocht dit wel zo zijn, dan gaat het om panden die op staal (d.w.z. zonder palen) gefundeerd zijn of panden die veel te overbelast zijn door bijvoorbeeld garages in te bouwen en daar te veel en te zware auto’s in te parkeren.

Wat kost een funderingsherstel?

Alvorens men over de kosten van een funderingsherstel kan praten, moet eerst onderzocht worden wat het funderingsprobleem is. Men moet ter plaatse de situatie bekijken, het stadsarchief checken voor informatie, onderzoek doen naar mogelijke oorzaken, metingen doen, een put boren, een grondonderzoek verrichten, enz. Op basis van het funderingsonderzoek kan men bepalen wat het probleem is, wat er moet gebeuren en wat het gaat kosten. Het is niet verstandig om in te gaan op offertes voor funderingsherstel, als er geen onderzoek aan vooraf is gegaan. De kosten voor een onderzoek van een gemiddeld pand in Amsterdam liggen tussen de EUR 2.500 en 7.500

Zijn alle verzakte funderingen te herstellen?

In de meeste gevallen wel. Er zijn echter ook extreme gevallen, waarbij het herstellen van de fundering erg duur of moeilijk is of andere grote nadelen met zich mee brengt. In alle gevallen laten wij een constructeur met veel ervaring te situatie beoordelen en alles na berekenen.

Is het af te raden een huis met een slechte fundering te kopen?

In het algemeen wel. Een slechte fundering moet herstelt worden en dat gaat tijd, geld en risico’s met zich meebrengen. Echter kan het ook verstandig zijn om een huis met een slechte fundering te kopen. U zou ook een hele goede deal kunnen maken met een pand met funderingsproblemen. De vraag naar panden met funderingsproblemen is nagenoeg nul. Mensen willen dat liever niet. Het feit dat u tijd en geld dient te investeren in een funderingsherstel, dienen gereflecteerd te worden. In sommige gevallen is de reflectie in de prijs echter in uw voordeel. Wij kennen voorbeelden van panden met een funderingsprobleem die de eigenaar aan de straat stenen niet kwijt kon. De prijs zakte daardoor naar een belachelijk niveau, waarbij de investering in het funderingsherstel vele malen goedkoper was, dan de kortingen die de verkoper had gegeven op de verkoop prijs. Tevens is het altijd interessant om te kijken of er een (loop) kelder onder uw huis gemaakt kan worden. Mocht u een pand kopen waarbij de fundering herstelt dient te worden, dan is het raadzaam om meteen te kijken of er een mogelijkheid bestaat om tijdens de werkzaamheden een (loop) kelder aan te leggen onder het pand. De vastgoed waarde van dit souterrain kan vele malen grote zijn dan de investering in het funderingsherstel.

Moet een verzakte fundering geheel vernieuwd worden of is een gedeeltelijk funderingsherstel vaak al voldoende?

Die vraag is niet te beantwoorden zonder een gedegen onderzoek. In het algemeen kan men stellen dat een gedeeltelijk funderingsherstel in Amsterdam heel ongebruikelijk is. De kosten tussen een gedeeltelijk en een volledig funderingsherstel, wijken proportioneel gezien niet veel van elkaar af.
Indien een muur van het verzakte pand een gemeenschappelijke muur met de buren betreft, dient de eigenaar van het buurpand dan een deel laten mee te betalen?

In de meeste gevallen is dat wel gebruikelijk. Onze constructeur zal naar alle waarschijnlijkheid dat ook zo zien en kan een berekening maken op basis van het gewicht. Globaal kunt uitgaan dat circa 20% van de kosten van het funderingsherstel, zijn toe te rekenen per bouwmuur. Mocht u dus aan beide kan ten van uw pand en over de gehele lengte / diepte van uw pand, gemeenschappelijk muren hebben met de buur panden, dan betalen de buren in vele gevallen samen 40 % van de funderingsherstel kosten. Deze cijfers worden in de vuistregel gehanteerd, maar zijn niet bepaald in de wet.
Klopt het dat bij het heien van de palen de weerstand van de grond (tellen van het aantal klappen per 25 cm) wordt bijgehouden door het tellen van het aantal klappen per 25 cm?

In het algemeen klopt dat. Wij houden inderdaad altijd het aantal klappen per 25 cm bij. In vakjargon noemen we dat “de kalendering”. Echter is dat niet voldoende en vinden wij dat er altijd een grondonderzoek moet worden uitgevoerd. Zonder bodemonderzoek is er geen voldoende zekerheid dat de palen voldoende draagkracht bezitten.

Is er een oplossing voor funderingsherstel werkzaamheden op bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen?

Ja in de meeste gevallen is er een oplossing. Wij zijn nog nooit een funderingsprobleem of situatie tegengekomen, waar geen oplossing voor te vinden was.

Wat is pulsen en wat is heien?

Tot omstreeks 1970 werden veel palen bij funderingsherstelwerkzaamheden gepulst. Bij pulsen wordt een grote buis, die van onderen open is, door grond onder uit de paal te scheppen, op diepte ingedrukt. Deze funderingsherstel werkwijze is zeer arbeidsintensief en daarom ook erg duur. Tevens er vaak grond naar boven die vervuild is. Het afvoeren van die vervuilde grond dient dan tegen extra kosten en door een gespecialiseerd bedrijf, afgevoerd te worden. Pulsen is echter wel een trillingsvrije oplossing.Bij heien wordt een funderingspaal de grond in geslagen, door wat we in vakjargon “klappen te geven” op de funderingspaal

Werken we bij Funderingsherstel Amsterdam met Poolse of andere buitenlandse werklieden?

Funderingsherstel Amsterdam werkt enkel Nederlandse vakmensen.

Wij houden van en werken in Amsterdam. Wij willen natuurlijk veel mensen in Amsterdam voor hun steun en toeverlaat de afgelopen jaren. Niet enkel grote leveranciers of partners, maar ook de kleine, zelfstandige ondernemers waar we veel mee te maken hebben zoals Pim van het Amsterdamse Makelaar kantoor en Hugo van www.notarisamsterdam.info voor hun vertrouwen in ons kunnen en het altijd positief refereren van mogelijk klanten.

Ook willen wij van de gelegenheid gebruikmaken om Slotenmaker Den Haag te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun in de tijd dat wij het lastiger hadden.